Лесхоз Комрат
Финансовый менеджмент
24.08.2016
SITUAŢII FINANCIARE      
                                                 
                                                 
  pentru perioada _anul_2018      
                                                 
Entitatea ÎSS Comrat   3 7 5 9 9 5 1 7  
    (Denumirea completă)   Cod CUIIO  
                                                 
  Municipiul Comrat   1 0 0 5 6 1 1 0 0 0 7 3 2  
                      Cod IDNO  
                                                 
Sediul: MD 3 8 0 0   Municipiul Comrat   9 6 0 1  
    Cod poştal   Raionul (municipiul, UTA);Localitatea   Cod CUATM  
                                                 
  str. Tretiacov 123      
  strada, nr.bl.      
Activitatea principală Silvicultura   А 0 2 1 0  
            Cod CAEM, rev.2  
                                                 
  Moldsilva                
                                    Cod CAEM, ediţia 2005  
                                                 
Forma de proprietate   de Stat   1 2  
              Cod CFP  
                                                 
Forma organizatorico-juridică     6 1 0  
                  Cod CFOJ  
Date de contact: Tel. 0-298-3-11-35 e-mail komrat.leshoz@yandex.ru      
      WEB     Unitatea de măsură: leu  
                                                 
Numele şi datele de contact ale contabilului-şef: Dl(dna) Stoianova Valentina          
                Tel. 0-298-3-17-16          
                                                 
                                                 
                                          Anexa nr.8  
                                                 
    Notă informativă privind veniturileşi cheltuielile clasificate după natură        
                                                 
Indicatori Cod      rd. Perioada  de gestiune  
precedentă curentă  
1 2 3    
Venituri din vînzări 010 8049743 7852143  
Alte venituri din activitatea operaţională 020 2114144 2098469  
Venituri din alte activităţi 030 3468 37420  
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030) 040 10167355 9988032  
Variaţia costurilor 050 -158226 -183260  
Costul vînzărilor 060 338 5136  
Cheltuieli privind stocurile 070 1716302 1329117  
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 5842619 5975411  
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090 1426681 1392117  
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 100 154215 207236  
Alte cheltuieli 110 612289 886242  
Cheltuieli din alte activităţi 120      
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+   rd.110+rd.120) 130 9594218 9611999  
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040-rd.130) 140 573137 376033  
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 113003 5001  
Profit (pierdere)  net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150) 160 460134 371032  
                                                 

 

Copyright © 2021 Все права защищены